Fennia och RSM Finland inleder samarbete

Fennia har ingått ett samarbetsavtal med revisionssammanslutningen RSM Finland, som erbjuder rådgivning i ekonomiska ärenden. Genom sitt samarbete hjälper Fennia och RSM Finland kunder att  hantera sin ekonomi.

Målsättningen med samarbetet mellan Fennia och RSM Finland är att erbjuda Fennias potentiella nya och nuvarande kunder rådgivning för hanteringen av sin ekonomi i förändringssituationer. Tjänster som erbjuds är företags- och ägararrangemang, skatterådgivning för företag, lösningar för hur finansieringen räcker till och saneringsåtgärder i företag. Genom samarbetet ges Fennias kunder bättre möjlighet att fatta ekonomiskt hållbara beslut vid förändringar i företagsverksamheten.

– Vi vill hjälpa våra kunder i ekonomisk trygghet. Om vi i vår riskhantering lägger märke till att kunden, till exempel i en förändringssituation, kunde behöva sådana tjänster som RSM Finland erbjuder, är samarbetet till nytta. Vi provanvände tjänsterna i fjol och fick bra feedback, säger direktör Kimmo Hyvärinen, som ansvarar för Fennias företagskunder.

– RSM Finland har satsat starkt på utveckling av tjänster i anslutning företagens ekonomi. Vi har utarbetat ett djuplodande sätt att analysera företagens ekonomi och tagit fram lösningar för att få bort flaskhalsar i företagsfinansieringen samt utvecklat lösningar för sanering av företag. Vi är glada över samarbetet med Fennia och över möjligheten att kunna bistå Fennias kunder i situationer som är utmanande för företagsverksamheten, om det så är fråga om ägararrangemang, sanering, undanröjande av flaskhalsar i finansieringen eller skatterådgivning, kommenterar Urpo Pirilä, delägare i RSM Finland och ansvarig för företagsarrangemang.

RSM Finland Oy, som är en del av den internationella kedjan av revisionssammanslutningar RSM International, erbjuder sina kunder revisionstjänster och ekonomisk rådgivning i krävande specialsituationer. RSM Finland verkar på fem orter i Finland och sysselsätter ca 50 experter i branschen.


Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

RSM International

Världens sjätte största revisions- och konsultbyråkedja RSM International är huvudsponsor för den uppskattade tävlingen European Business Awards. År 2017 valdes kedjan för andra gången till årets kedja av revisionssammanslutningar. I kedjaningår 813 byråer i drygt 120 länder världen runt. År 2017 var omsättningen i kedjans medlemsföretag närmare 5,1 miljarder dollar, och kedjan sysselsatte över 43 000 experter i finansbranschen. Medlemmarna i RSM International är självständiga företag, vars gemensamma målsättning är att erbjuda högklassiga expertjänster. Mer information www.rsm.global

Prenumerera