Folksam är nu en del av Fennia och bolagen fusioneras

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Fennia Skadeförsäkring Ab:s, dvs. före detta Folksam Skadeförsäkrings, bolagsstämmor beslöt att Fennia Skadeförsäkring Ab fusioneras med Fennia och godkände samtidigt fusionsplanen.

Fennia beräknar att fusionen kommer att ske före sommaren. Bolagsstämmornas beslut träder i kraft efter att Finansinspektionen har gett sitt godkännande och fusionen registrerats.

------
Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Prenumerera