Nya förmåner på trafikförsäkringen av Fennia – upp till 83 procent bonus till en trygg förare

Fennia lanserade i början av oktober en trafikförsäkring för privathushållskunder med en bonus upp till 83 procent. Kunderna får också tillgång till tjänsten Fennias bilassistans 24h, som startade i våras och som erbjuder hjälp vid skadesituationer dygnet runt.

Vid beräkning av bonusen på trafikförsäkringen för privathushållskunders bilar, dvs. premierabatten, beaktas nu bättre än tidigare tryggt körsätt och skadefria år. Den högsta bonusen är 83 procent och den kan nås på sju år. Bonusintjänandet baserar sig på den individuella skadehistoriken.

– Vi lade redan i början av året till förmåner i trafikförsäkringen som belönar trygga förare, t.ex. bonusskyddet, i och med vilket den första trafikskadan inte sänker bonusen på försäkringen. Vi vill nu allt kraftigare betona tryggt körsätt och framhäva det i prissättningen. I den nya trafikförsäkringen erbjuder vi en bra startbonus också till unga förare som kört utan skador, säger Fennias enhetsdirektör Kasper Lundström.

På basis av ålder och antalet skadefria år kan startbonusen i trafikförsäkringen vara 40 procent för personer under 23 år, 52 procent för 23–29-åringar och 64 procent för personer som är minst 30 år. Bonusskyddet uppnås när bonusen på trafikförsäkringen har varit 83 procent i minst tvår år. I och med bonusskyddet sänker den första trafikskadan inte bonusen.

All hjälp du behöver på vägen på ett telefonnummer

Fennia erbjuder sina privathushållskunder tillgång till tjänsten Fennias bilassistans 24h, som hjälper till vid skador dygnet runt. Du får samtliga tjänster med anknytning till skadan på ett telefonnummer, t.ex. bärgning, tidsbokning till skadeinspektion, bokning av hyrbil och rekommendation om Fennias samarbetsverkstäder.

Fennias Bilassistans 24h betjänar på finska, svenska och engelska vid skador som inträffat i Finland eller utomlands. Fennias partner är SOS International, som har hand om kundservicen, bärgningstjänsten och vägassistansen; Hertz, som svarar för låne- och hyrbilsverksamheten samt Carglass och Pilkington, som åtgärdar glasskador. Dessutom har vi ett omfattande samarbetsnätverk av skadevärkstäder.

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Kasper Lundström, tfn 040 775 5640

Prenumerera