Pensionskalkylator öppnats på Kommunernas pensionsförsäkrings webbsidor

Pensionskalkylator öppnats på Kommunernas pensionsförsäkrings webbsidor På Kommunernas pensionsförsäkrings webbsidor på adressen www.keva.fi har öppnats en ny pensionskalkylator med hjälp av vilken de kommunalt anställda kan räkna ut sitt pensionsbelopp vid olika åldersalternativ. Pensionskalkylatorn finns på adressen www.keva.fi i punkten "Pensioner" och där i punkten "Kontrollera dina egna uppgifter". Med pensionskalkylatorn får man en uppskattning av beloppet av ålderspensionen i åldern 63-68 år samt i den personliga pensionsåldern. Förutom pensionskalkylatorn syns i tjänsten också personens egna anställningar som omfattas av det kommunala pensionsskyddet. Från början av år 2005 kan man gå i ålderspension när man fyllt 63 år eller redan tidigare om den egna personliga pensionsåldern är lägre än 63 år. Om man fortsätter att arbeta tillväxer pensionen tills man fyller 68 år. Pensionskalkylatorn visar hur mycket en tidigareläggning av övergången i pension minskar och en senareläggning ökar månadspensionen jämfört med om man går i pension vid sin personliga pensionsålder. För att kunna använda pensionskalkylatorn måste man först identifiera sig i tjänsten antingen med nätbankskoder eller med Befolkningsregistercentralens elektroniska personkort. Efter identifikationen får man upp en skyddad förbindelse till Kommunernas pensionsförsäkring. Kommunernas pensionsförsäkring är, mätt med antalet försäkrade och pensionsavgiftsinkomster, Finlands största pensionsanstalt. Kommunernas pensionsförsäkring har hand om arbetspensionsskyddet för de anställda inom kommunsektorn samt svarar för finansieringen av detta skydd. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar