Avnotering av amerikanska depåbevis från nasdaq

AVNOTERING AV AMERIKANSKA DEPÅBEVIS FRÅN NASDAQ Industriförvaltnings AB Kinnevik har idag begärt att företagets depåbevis (American Depositary Shares, ADS) för A- och B-aktier avnoteras från Nasdaq National Market med sista handelsdag fredagen den 21 mars 2003. Avnoteringen följer Kinneviks ansökan fredagen den 14 mars 2003 om att avregistrera bolagets depåbevis hos amerikanska SEC enligt Securities Exchange Act från 1934. Ansökningarna påverkar inte bolagets notering på Stockholmsbörsen. Företaget kommer även att fortsätta med de registreringar som krävs enligt Securities Exchange Act från 1934 fram till och med fredagen den 21 mars 2003. Kinneviks A- och B-aktier registrerades hos SEC och noterades som depåbevis på Nasdaq under 2000. I samband med avnoteringen kommer Kinnevik via sin depåbank, The Bank of New York, att informera innehavarna av depåbevis om avnoteringen och tillvägagångssättet. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB tel: +46 8 562 000 00 Kinnevik Henrik Persson, Investor Relations tel: +44 207 321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar