Avstämningsdag för sakutdelning i form av inköpsrätter i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) samt kontantutde

Avstämningsdag för sakutdelning i form av inköpsrätter i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) samt kontantutdelning till Kinneviks aktieägare är onsdagen den 31 maj 2000. Sista dagen för handel inklusive rätt till utdelning är fredagen den 26 maj. Handel med inköpsrätter i SEC kommer att pågå t o m den 16 juni 2000. Anmälningstid för förvärv av aktier i SEC sker under perioden 13-21 juni. Besked om tilldelning kommer att sändas ut av Värdepapperscentralen VPC AB några dagar efter avstämningsdagen. De närmare villkoren för förvärv av aktier i SEC kommer att offentliggöras i det prospekt som distribueras under början av juni månad. Styrelsen i Kinnevik beslutade den 25 april 2000 att föreslå bolagsstämman i Kinnevik att förutom kontantutdelning om 1 krona per aktie att även lämna sakutdelning i form av inköpsrätter i SEC till Kinneviks aktieägare. Inköpsrätterna ger rätt till förvärv av aktier i SEC. För varje sjutal A- aktier i Kinnevik erhålls rätt att förvärva en aktie av serie A i SEC och för varje sjutal B-aktier i Kinnevik erhålls rätt att förvärva en aktie av serie B i SEC. Priset för varje aktie i SEC uppgår till 11,70 kronor. Bolagsstämma i Kinnevik hålls fredagen den 26 maj 2000. Stockholm den 23 maj 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Jan Mattsson, ekonomidirektör, Industriförvaltnings AB Kinnevik, tel 08- 562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar