Bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm godkände styrelsens förslag om kontant utdelning om fyra (4) kronor per aktie. Avstämningsdag för kontantutdelningen är onsdagen den 21 maj 2003. Till ordinarie ledamöter omvaldes Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång och Dag Tigerschiöld. Anders Fällman och Cristina Stenbeck valdes in som nya styrelseledamöter. Carl Lindgren återvaldes som företagets revisor och till revisorssuppleant återvaldes Björn Flink. Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att tillkännages före årets slut. Bolagsstämman godkände förslaget från Farallon Capital om att stämpla om A-aktier till B-aktier enligt följande. Varje A-aktie kan stämplas om till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall ske under perioden från 23 maj 2003 fram till och med 6 juni 2003. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Edvard von Horn till styrelseordförande och Cristina Stenbeck valdes till vice ordförande. Edvard von Horn har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 1992 och är styrelseordförande i MSLA och styrelseledamot i Korsnäs. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Invik & Co. AB och Metro International och styrelseledamot i Modern Times Group och Tele2. Anders Fällman är styrelseledamot i Metro International. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Investor & Press Relations tel: +44 207 321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar