FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att fusionen mellan Acando AB och Frontec AB är genomförd. Kinneviks ägande i Frontec, under namnändring till AcandoFrontec AB, uppgår efter samgåendet till 5.935.580 B-aktier, motsvarande 7,47 procent av rösterna och 10,66 procent av kapitalet i bolaget. Efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner och full konvertering av konvertibla skuldebrev utgivna av Frontec uppgår Kinneviks ägarandel i bolaget till 6,90 procent av rösterna och 9,54 procent av aktiekapitalet. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 207 321 5010 Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT01000/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar