Industriförvaltnings AB Kinnevik har idag sålt 300.000 aktier av serie B i MTV Produktion AB

Industriförvaltnings AB Kinnevik har idag sålt 300.000 aktier av serie B i MTV Produktion AB. Kinnevik äger därefter totalt 355.550 aktier av serie A och 933.350 aktier av serie B vilka tillsammans motsvarar 23% av aktierna och 37% av rösterna i bolaget. Stockholm den 31 maj 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, tel 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar