Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar följande preliminära rapportdatum för 2001

PRESSMEDDELANDE Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelar följande preliminära rapportdatum för 2001: 20 februari Bokslutskommuniké 26 april Kvartalsrapport 1 7 augusti Kvartalsrapport 2 25 oktober Kvartalsrapport 3 18 maj Bolagsstämma Stockholm den 9 januari 2001 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00710/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar