Industriförvaltnings AB Kinneviks dotterbolag MSLA (Mellersta Sveriges Lantbruks AB) har tillsammans med polsk partner f

Industriförvaltnings AB Kinneviks dotterbolag MSLA (Mellersta Sveriges Lantbruks AB) har tillsammans med polsk partner förvärvat gården Barciany belägen i nordöstra Polen (f d Ostpreussen). Gården består av 3.390 ha varav 3.275 ha åkermark. Förvärvet har gjorts från polska staten. Huvudgrödan för Barciany är vete. Inom kort kommer även inventarier, bl a 775 mjölkande kor samt c:a 900 ungdjur att förvärvas. MSLA driver sedan tidigare tre gårdar i Sverige belägna i Östergötland (Ullevi), Skåne (Svedberga) samt Västergötland (Russelbacka). Stockholm den 12 februari 2001 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 Sture Gustavsson, VD, MSLA, 0143-230 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01450/bit0001.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar