Kinnevik ansöker om avregistrering hos amerikanska SEC

KINNEVIK ANSÖKER OM AVREGISTRERING HOS AMERIKANSKA SEC Styrelsen för Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelade idag sitt beslut att ansöka om att avregistrera bolagets depåbevis (American Depositary Shares, ADS) hos amerikanska SEC enligt Securities Exchange Act från 1934. I samband med avregistreringen avser Kinnevik även att begära avnotering av depåbevisen för A- och B-aktierna från Nasdaq National Market. Ansökningarna påverkar inte bolagets notering på Stockholmsbörsen. Kinneviks A- och B-aktier aktier registrerades hos SEC och noterades som depåbevis på Nasdaq under 2000. Kinneviks styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av följande skäl: · Av Kinneviks totalt 24.000 aktieägare finns färre än 300 i USA. Per den 5 februari 2003 fanns det 11.495 depåbevis för A-aktien och 24.569 depåbevis för B-aktien utestående vilket kan jämföras med bolagets totalt 15 miljoner A-aktier och 48 miljoner B-aktier. · Omsättningen av Kinneviks depåbevis på Nasdaq är mycket låg. Under perioden januari 2001 till och med augusti 2002 omsattes endast 68.000 depåbevis. Under samma period omsattes 64 miljoner Kinnevikaktier på Stockholmsbörsen. · Utländska ägare, inklusive amerikanska ägare, äger 13% av kapitalet i Kinnevik. Deras aktier har framförallt förvärvats genom noteringen på Stockholmsbörsen. · Styrelsen tror inte att avregistreringen och avnoteringen kommer att ha någon negativ effekt på möjligheten för bolagets större amerikanska aktieägare att äga aktier i bolaget. · Styrelsen anser inte längre att kostnaderna för SEC registreringen och Nasdaqnoteringen är försvarbara. I samband med avnoteringen kommer Kinnevik via sin depåbank, The Bank of New York, att informera innehavarna av depåbevis om avnoteringen och tillvägagångssättet. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB tel: +46 8 562 000 00 Kinnevik Henrik Persson, Investor Relations tel: +44 207 321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar