KINNEVIK KÖPER KONVERTIBLA SKULDEBREV I MILLICOM

KINNEVIK KÖPER KONVERTIBLA SKULDEBREV I MILLICOM Industriförvaltnings AB Kinnevik tillkännagav idag att företaget köpt 10.863.000 konvertibla skuldebrev i Millicom International Cellular S.A. (2% Senior Convertible PIK Notes) för USD 68.007.453. Efter konvertering motsvarar dessa konvertibla skuldebrev 1.010.512 aktier i Millicom International Cellular S.A. Totalt äger Kinnevik 13.205.000 konvertibla skuldebrev (2% Senior Convertible PIK Notes) i Millicom, motsvarande 1.228.372 aktier vid konvertering. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 207 321 5010 Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT20440/wkr0006.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar