Kinnevik säljer Cargo Pak

KINNEVIK SÄLJER CARGO PAK Korsnäs Packaging, ett dotterbolag till Industriförvaltnings AB Kinnevik, har idag sålt Cargo Pak till Illinois Tooling. Cargo Pak, en division inom Korsnäs Packaging, är marknadsledande inom luftkuddar för laststabilisering och bolaget har en stark marknadsposition utanför Nord- och Sydamerika. Illinois Tooling, en stor amerikansk industrikoncern, är marknadsledande inom detta produktsegment i USA och förvärvet konsoliderar genom affären sin globala position. Kinnevik kommer att redovisa en reavinst från affären på EUR 5 miljoner. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, CEO, Industriförvaltnings AB tel: +46 8 5620 0000 Kinnevik Peter Buckley, CEO, Korsnäs Packaging Group tel: +33 149 67 08 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar