Kinnevik säljer CISs inkassoverksamhet till Transcom

KINNEVIK SÄLJER CISs INKASSOVERKSAMHET TILL TRANSCOM Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelade idag att man sålt CISs inkassoverksamhet till den europeiska CRM-specialisten Transcom WorldWide S.A. Köpeskillingen för CISs (Credit International Services AB) inkassoverksamhet uppgår till SEK 180 miljoner - varav 25% kommer att betalas med Transcomaktier och 75% kontant. Vilket antal Transcomaktier som skall emitteras till Kinnevik kommer att baseras på den genomsnittliga aktiekursen på Transcoms A- och B-aktier under perioden 10 mars 2003 till och med 21 mars 2003. Den kontanta delen av köpeskillingen kommer att erläggas i form av delbetalningar och skall vara avslutad senast den 30 september 2003. CISs inkassoverksamhet har värderats av två av varandra oberoende ledande konsultbolag och deras bedömning har presenterats för de oberoende ledamöterna i Kinneviks styrelse. Kinnevik kommer att bokföra en realisationsvinst på cirka SEK 150 miljoner från försäljningen av CISs inkassoverksamhet. Kinnevik har tidigare framgångsrikt startat och utvecklat företag som senare delats ut till aktieägarna. CISs inkassoverksamhet har utvecklats väl, men bolaget är inte stort nog för en separat börsnotering. Verksamheten passar dock väl in i Transcoms nuvarande verksamhet och bolagen delar redan på lokaler på flera platser vilket ger möjlighet till kostnadsbesparingar. För Transcom, som tidigare var ett bolag inom Kinnevikkoncernen, erbjuder denna affär en möjlighet att utveckla inkassoverksamheten i Europa genom att utnyttja existerande infrastruktur och tillgångar. Vigo Carlund, VD för Kinnevik, säger i en kommentar: "Kinnevik har återigen visat att företaget kan skapa värde för aktieägarna från sina egna verksamheter, samtidigt som affären ger Transcom en möjlighet att bidra till att CISs inkassoverksamhet kan växa." För ytterligare information: Vigo Carlund, VD Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Investerar- och presskontakter tel: +44 207 321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar