Kinnevik säljer skog och sågverk till Sveaskog

Kinnevik säljer skog och sågverk till Sveaskog Kinnevik har träffat avtal med Sveaskog om försäljning av c:a 200 000 ha skogsmark motsvarande 1/3 av Korsnäs skogar samt sågverksrörelsen inom Korsnäs. Försäljningen förväntas slutföras under senare hälften av augusti månad. Råvaruavtal har ingåtts mellan Korsnäs och Sveaskog som bibehåller produktionsvolymen. Korsnäs AB har genom tiderna varit överkapitaliserat och åtnjutit en extra stabilitet från ett osedvanligt stort eget kapital och ett mycket stort eget skogsinnehav. Därigenom har bolaget belastats med lägre räntekostnader än branschens genomsnitt samt åtnjutit en vinst som skogsägare. Korsnäs AB skall i framtiden vara en av världens mest effektiva pappersindustrier och kunna visa stabila vinster i alla konjunkturer utan dessa fördelar. Kinneviks försäljning av dessa tillgångar får därför ses som ett steg i en modernisering av Korsnäs vilken ställer högre krav på avkastning av kapitalet och igenom vilket sådant också friställs för att investeras för högre avkastning. Köpeskillingen beräknas uppgå till c:a 2 060 MSEK och reavinsten till c:a 750 MSEK, förutsatt att tidigare uppskrivningar fördelats jämnt över hela skogsbeståndet. Stockholm den 19 juni 2002 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01580/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar