Korsnäs omstrukturerar företagets skogsägande i Sverige

KORSNÄS OMSTRUKTURERAR FÖRETAGETS SKOGSÄGANDE I SVERIGE Industriförvaltnings AB Kinnevik tillkännagav idag att styrelsen har godkänt en plan för att omstrukturera ägandet av Korsnäs skogsmark i Sverige. Korsnäs och Stora Ensos svenska skogsmarker kommer att överföras till ett nybildat företag, Bergvik Skog AB. Korsnäs och Stora Enso kommer att ha ett minoritetsägande i det nya företaget motsvarande 5,0 % och 44,9 % vardera. Resterande aktier kommer att placeras hos institutionella ägare. Bergvik Skog kommer även att finansieras genom ett syndikerat banklån arrangerat av Handelsbanken och Nordea. Affären väntas slutföras under det första kvartalet 2004. Korsnäs fiberförsörjning tillgodoses idag till ungefär 30 % från företagets egna skogar. Den kommande transaktionen kommer att utformas så att försörjningen av fiber till Korsnäs massa- och pappersbruk säkerställs. Korsnäs kommer att överföra sina 0,4 miljoner hektar svensk skogsmark (av vilket 0,3 miljoner hektar är produktiv skogsmark) och Stora Enso sina 1,9 miljoner hektar (av vilket 1,5 miljoner hektar är produktiv skogsmark) till det nya företaget. Korsnäs kommer att behålla ungefär 15.000 hektar skog av speciell karaktär. Bergvik Skog kommer att ingå ett långsiktigt avtal om att förse 5,5 miljoner kubikmeter avverkningsvirke i form av avverkningsrätter till marknadspris till Korsnäs och Stora Enso. Bergvik Skog kommer att behålla de tidigare ägarnas miljöcertifiering. Korsnäs kommer att fortsätta att vara ansvarigt för inköp av virke och fiber till Korsnäs massa- och pappersbruk samt utföra avverkning och skogsbruk enligt virkesleveransavtalen. Bergvik Skog kommer att ha 50 anställda. Personalen kommer att rekryteras från Korsnäs och Stora Ensos nuvarande personal. Jägmästare Torbjörn Larsson (MBA), har utsetts till VD för det nybildade företaget. Torbjörn Larsson har över 20 års ledningserfarenhet som direktör inom Korsnäs Skog. Bergvik Skogs operativa kapital kommer uppgå till SEK 18.000 miljoner och omsättningen till cirka SEK 1.900 miljoner. Det nya bolaget förväntas generera en avkastning på investerat kapital på cirka 9-10 %. Korsnäs förväntas erhålla betalning om SEK 3.050 miljoner och reavinsten kommer att uppgå till cirka SEK 500 miljoner. Nordea Securities är finansiell rådgivare i transaktionen. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00 Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 7747 822 406 Måndagen den 8 december hälsas ni välkommen till: PRESSKONFERENS på svenska i STOCKHOLM, plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, mötesrum Atlanta , kl. 11.00 svensk tid. Presskonferensen leds av Kinneviks koncernchef Vigo Carlund, Stora Ensos vice koncernchef Björn Hägglund och Bergvik Skog AB:s koncernchef Torbjörn Larsson. PRESSKONFERENS på svenska i GÄVLE, plats: Korsnäs, InfoCenter kl.11.00 svensk tid. Presskonferensen leds av Per Lindberg VD Korsnäs AB, Uno Brinnen Skogsdirektör Korsnäs AB, Juhani Toivonen Ekonomichef Bergvik Skog AB, Lars-Erik Wigert, Regionchef, Stora Enso Skog Sverige Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar