NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004

NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004 I enlighet med beslut vid Industriförvaltnings AB Kinneviks bolagsstämma i maj 2003 har den nomineringsgrupp bestående av representanter för de tre ägarfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn meddelat Kinnevik att nomineringsprocessen inför bolagsstämman 2004 kommer att ledas av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Aktieägare som vill lämna förslag avseende representanter till Kinneviks styrelse kan vända sig till: E-mail: bolagsstamma@kinnevik.se Brev: Bolagsstämma Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 SE-103 13 Stockholm Kinneviks ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 13 maj 2004. Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20520/wkr0001.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar