Omfinansiering och nya låneavtal

OMFINANSIERING OCH NYA LÅNEAVTAL Industriförvaltnings AB Kinnevik meddelade idag att man slutfört en omfinansiering av sina lån från kreditinstitut. Merparten av de nya lånen används till att omfinansiera existerande banklån. Moderbolaget Industriförvaltnings AB Kinnevik har omfinansierat 3.175 miljoner kronor av existerande banklån med ett lån på 1.500 miljoner kronor som löper i fem år och ett lån på 500 miljoner kronor som löper i tre år från Svenska Handelsbanken, ett lån på 750 miljoner kronor från Nordea som löper i fem år samt ett lån på 425 miljoner kronor från Toronto Dominion som löper i tre år. Dessa lån kompletterar existerande lån från kreditinstitut om 301 miljoner kronor som fortsätter löpa oförändrade. Kinneviks helägda dotterbolag Korsnäs AB har omfinansierat sitt existerande 1.800 miljoner kronor lån i form av ett nytt syndikerat långfristigt lån om 2.500 miljoner kronor. Detta lån har koordinerats av Bank of Nova Scotia. I syndikatet ingår ledande internationella banker som Bank of Nova Scotia, Den norske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Crédit Agricole Indosuez. Det femåriga lånet löper till 2008 och kompletterar existerande krediter om 2.300 miljoner kronor som fortsätter löpa oförändrade. Kinneviks räntebärande nettoupplåning uppgick till 6.712 miljoner kronor den 31 mars 2003. Efter omfinansiering av ovanstående krediter, uppgår Kinneviks totala kreditamar, inklusive checkräkningskrediter, till 8.276 miljoner kronor, av vilka 305 miljoner kronor är kortfristiga. För ytterligare information kontakta: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB tel: +46 8 562 000 00 Kinnevik Henrik Persson, Investor & Press Relations tel: +44 (0) 7747 822 406 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar