Press- och flaggningsmeddelande

Report this content

Press- och flaggningsmeddelande Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ) (org.nr 556001-9035) med dotterbolag, har idag förvärvat 1.826.087 B-aktier i Tele2 AB (publ) (org. nr 556410-8917) från Millicom International Cellular S.A. med dotterbolag. Från den 1 september 2002 har Industriförvaltnings AB Kinnevik med dotterbolag totalt förvärvat 3.740.126 B-aktier i Tele2 AB från Millicom International Cellular S.A. med dotterbolag. Industriförvaltnings AB Kinnevik med dotterbolag äger därmed 6.498.880 A- aktier och 21.572.733 B-aktier i Tele2 AB vilka tillsammans representerar 19,0 procent av bolagets aktiekapital och 25,3 procent av det totala antalet röster efter full utspädning. Stockholm den 2 oktober 2002 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar