Press- och flaggningsmeddelande

Report this content

PRESS- OCH FLAGGNINGSMEDDELANDE Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ) (org.nr 556001-9035) med dotterbolag, har idag förvärvat 1.630.897 B-aktier i Tele2 AB (publ) (org. nr 556410-8917) från Millicom International Cellular S.A. med dotterbolag. Industriförvaltnings AB Kinnevik med dotterbolag äger därmed 6.498.880 A- aktier och 23.203.630 B-aktier i Tele2 AB, vilka tillsammans representerar 20,2 procent av bolagets aktiekapital och 25,7 procent av det totala antalet röster efter full utspädning. Stockholm den 25 oktober 2002 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK För ytterligare information: Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar