STYRELSELEDAMOT AVGÅR

STYRELSELEDAMOT AVGÅR Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att Ulf Spång har meddelat bolaget att han lämnar Kinneviks styrelse för att kunna koncentrera sin tid på att bemöta de anklagelser som riktats mot honom i samband med Skandiautredningen. Ulf Spång har varit ledamot av styrelsen sedan 1998. Styrelsen vill tacka Ulf Spång för de mycket värdefulla insatser han har gjort för Kinnevik. För ytterligare information kontakta: Edvard von Horn, Ordförande tel: +46 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations tel: +44 207 321 5010 Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.. Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar