Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Kinnevik fastställdes utdelningen i enlighet med styrelsens

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Kinnevik fastställdes utdelningen i enlighet med styrelsens förslag: Sakutdelning av inköpsrätter i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) till Kinneviks aktieägare. Inköpsrätterna ger rätt till förvärv av aktier i SEC. För varje aktie av serie A i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en inköpsrätt serie A och för varje aktie av serie B i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en inköpsrätt serie B. För varje helt sjutal inköpsrätter serie A erhålls rätt att förvärva en aktie av serie A i SEC för 11,70 kronor och för varje helt sjutal inköpsrätter serie B erhålls rätt att förvärva en aktie av serie B i SEC för 11,70 kronor. Avstämningsdag för sakutdelningen är den 31 maj 2000. Vidare beslutade bolagsstämman om kontantutdelning om en (1) krona per aktie. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 31 maj 2000. Till ordinarie ledamöter omvaldes Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan Hugo Stenbeck och Dag Tigerschiöld. På konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Jan Hugo Stenbeck till styrelsens ordförande. Med hänsyn till att revisorer och revisorssuppleanter vid förra årets ordinarie bolagsstämma valdes för två eller fyra år skedde revisorsval inte på denna bolagsstämma. Stockholm den 26 maj 2000 INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar