KLIPPAN AB - Ny verkställande direktör

Styrelsen för KLIPPAN AB har idag utsett Thomas Billing till verkställande direktör och koncernchef. Billing, som är 57 år, har varit koncernchef i Stenqvist-koncernen under 16 år. Han efterträder den nuvarande verkställande direktören Ragnar Quarnström under andra kvartalet 2005. KLIPPAN AB [removed graphics] Jan Bernander Ordförande För vidare information kontakta styrelsens ordförande Jan Bernander, tel 070-855 64 00.

Dokument & länkar