KLIPPAN AB i förhandling om köp av franskt pappersbruk

KLIPPAN är i förhandling med International Paper (IP) om ett förvärv av det franska finpappersbruket Papeteries de Maresquel. Ett förvärv av Maresquel skulle stärka KLIPPANs ledande position inom färgat finpapper. Avtal har ännu inte träffats. Överlåtelse kan ske efter slutgiltigt avtal, med dess villkor, inklusive myndighetstillstånd och godkännande av International Papers ledning och styrelse samt i samråd med dess fackliga representanter. KLIPPAN har inlett en försäljning av sin fastighet i Mölndal, för att i stället hyra densamma (sale lease back) och där avsikten är att fortsätta produktionen i Mölndalsbruket. Ett informationsmaterial om fastigheten har sänts ut till ett större antal presumtiva köpare och ett antal indikativa bud har erhållits. KLIPPAN har beslutat att anlita Nordea som finansiell rådgivare med uppdraget att arrangera ytterligare finansiering om 110 Mkr. KLIPPAN har med sina största kreditgivare kommit överens om att förlänga nuvarande kreditavtal. Efter ovanstående affärer kommer koncernens soliditet att väl överstiga 30%, samtidigt som likviditeten förstärks. Likviditeten har under den senaste tiden varit otillfredsställande. För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör Ragnar Quarnström, +46 (0) 435 291 01, +46 (0) 706 003 221. Styrelsens Ordförande Jan Bernander, +46 (0) 708 556 400.

Dokument & länkar