Publiceringsdagar för ekonomisk information 2005

Under år 2005 planerar KLIPPAN AB följande publiceringsdagar: Tisdagen den 22 februari bokslutskommuniké 2004 Måndagen den 9 maj delårsrapport januari-mars 2005 samt bolagsstämma kl 16.00 Torsdagen den 18 augusti delårsrapport januari-juni 2005 Torsdagen den 10 november delårsrapport januari-september 2005 KLIPPAN AB Anders Ljunge Ekonomidirektör Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Ljunge, tel 0435 291 64 KLIPPAN AB 264 23 Klippan Tel 0771 11 00 00, Fax 0435 109 92, www.klippan-paper.se Bolagets säte: Klippan. Bolaget är publikt, org nr 556 360-1821

Dokument & länkar