Återköp av egna aktier

Återköp av egna aktier KLIPPANs bolagsstämma den 25 april 2002 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpet var att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. Nästa ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 7 maj 2003. Mot bakgrund av det allmänt låga värdet på aktiemarknaden och det faktum att KLIPPANs aktie för närvarande handlas till lägre kurs än substansvärdet har KLIPPANs styrelse i dag beslutat utnyttja bemyndigandet att förvärva aktier i bolaget. Enligt styrelsens beslut är bolaget berett att återköpa aktier till ett pris av högst 30 kr/aktie motsvarande 88% av substansvärdet och lägst 27 kr/aktie, motsvarande 79% av substansvärdet. Med hänsyn till gällande regler på Stockholmsbörsen kan bolaget återköpa högst 385 aktier/dag. KLIPPAN har inget tidigare innehav i egna aktier. KLIPPAN AB [REMOVED GRAPHICS] Bengt Östensson Verkställande direktör För vidare information kontakta Bengt Östensson, tel 0435 291 01 eller mobil 070 595 86 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01270/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar