Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

KLIPPAN AB - Delårsrapport januari - juni 2002 # Resultat efter finansnetto 34,2 Mkr (11,5) # Integrationen av KLIPPAN Mölndal går enligt planerna # Nyemission genomförd Allmänt KLIPPAN AB köpte Stora Enso Mölndal AB per den 2 april 2002 varefter detta bolag har ändrat namn till KLIPPAN Mölndal AB. Detta förvärv har medfört att vissa historiska jämförelsetal inte är relevanta. Förvärvet har delvis finansierats genom en nyemission som avslutades under juli månad. Effekterna av denna redovisas således inte i rapporten. Försäljning Orderingången till de europeiska finpappersbruken under första halvåret var fortfarande otillfredsställande. Jämfört med den mycket svaga perioden föregående år ökade orderingången med endast 2% för bestruket papper, medan obestruket papper visade en ökning med 7%. Den generella prisnivån i Europa har varit under press, i synnerhet för bestrukna kvaliteter, under första halvåret. För KLIPPANs del har orderingången varit tillfredsställande och alla pappersmaskiner har gått enligt plan. Integrationen av KLIPPAN Mölndal har varit lyckosam från marknadssynpunkt och KLIPPAN har stärkt sina positioner på ett betydande sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar