Delårsrapport januari-mars 2003

KLIPPAN AB - Delårsrapport januari - mars 2003 ·Resultat efter finansnetto 4,4Mkr (18,1) ·Svag marknadsutveckling ·Produktionssamordning fortsätter. Flyttning av färgat papper från Caldwells till de svenska bruken genomförd. Allmänt om verksamheten KLIPPAN AB köpte Stora Enso Mölndal AB per den 2 april 2002, varefter detta bolag ändrade namn till KLIPPAN Mölndal AB. Den 30 oktober 2002 övertog KLIPPAN rörelsen vid bruket Caldwells i Skottland. Dessa händelser har medfört att vissa jämförelsetal mellan första kvartalet 2003 och motsvarande period 2002 inte är relevanta. För vidare information kontakta VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00 eller 070 595 86 27 eller ekonomichef Kenneth Nellros, tel 0771-11 00 00 eller 070 542 93 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar