KLIPPAN effektiviserar tillverkningen vid Caldwells Bruk

KLIPPAN effektiviserar tillverkningen vid Caldwells Bruk i Skottland När KLIPPAN övertog verksamheten vid Caldwells Bruk i Inverkeithing, Skottland, utarbetades en plan innefattande bl a förenkling av produktsortimentet och fokusering på ett färre antal produkter, varigenom en rationellare produktion skulle erhållas. Omflyttning av produktionen mellan de svenska enheterna och Caldwells har successivt genomförts. Detta medför att Caldwells kommer att koncentrera produktionen av vitt/tonat papper till den större pappersmaskinen (PM 5) och stänga den mindre. Samtidigt övergår driftsformen vid bruket från nuvarande 5½ dagar per vecka till kontinuerlig, vilket beräknas ske under juli månad. Produktsortimentet "säkerhetspapper och vattenmärkta papper" kommer att avyttras till Curtis Fine Papers Ltd i Skottland. Avtalet omfattar överförande av varumärken såsom Avalon och know-how som hänför sig till produkterna. KLIPPAN kommer att medverka till att övergången för kunderna genomförs smidigt och utan störningar. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskilllingen. KLIPPANs VD Bengt Östensson kommenterar förändringarna: "Vi har noga övervägt den framtida strategin för bruket i Caldwells och dragit slutsatsen att vi skall koncentrera våra ansträngningar till att utveckla den större av de båda pappersmaskinerna (PM 5). Caldwells skall utvecklas till att effektivt producera specialpapper och högkvalitativt papper för den grafiska industrin såväl som för kontorsbruk. Curtis har specialiserat sig på säkerhetspapper samt vattenmärkta papper och vi ser att dessa produkter får en bättre strategisk utveckling hos Curtis." KLIPPAN AB Bengt Östensson VD För ytterligare information kontakta VD Bengt Östensson, KLIPPAN AB, tel 0435 29 101, mobil 070-595 86 27 eller Paul Hirst, platschef Caldwells Bruk, tel +44 (0)1383 41 31 31, mobil +44 (0)7909 52 89 39. KLIPPAN AB är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om ca 240,000 ton per år. Produktionen sker vid de tre svenska bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal samt i skotska Caldwells. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar