Åtgärdsprogram genomförda - ny produktlinje inom UVA

Åtgärdsprogram genomförda - ny produktlinje inom UVA Koncernens utveckling under årets tredje kvartal var fortsatt svag. Investerings-konjunkturen har försämrats efter terrorattacken i september. Det dämpade och osäkra marknadsklimatet består. Trots den svaga marknaden fortsätter Precisionsslipning att prestera väl. Såväl produktområdets omsättning som resultat visade på en god utveckling under kvartalet. "Inom Precisionsslipning är vi verksamma inom två nischer där vi innehar globalt teknikledarskap, och jag ser framtiden an med tillförsikt. LMT utvecklas enligt plan och UVA lanserade under kvartalet sin nya produktlinje Nomyline. Med Nomyline tar vi ytterligare ett steg vad avser ökad kundnytta genom bland annat ytterligare förhöjd precision och prestanda", säger KMT:s koncernchef Björn Kumlin. KMT lämnar idag delårsrapport för perioden januari - september 2001. Orderingången minskade med 29 procent under andra kvartalet och uppgick till 258 Mkr (362). Vid periodens slut uppgick orderstocken till 517 Mkr (568). Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 6 procent och uppgick till 254 Mkr (240). Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick samtidigt till -5 Mkr (-4). Bakom det svaga resultatet står i huvudsak produktområde Plåtbearbetning. "Utvecklingen inom Plåtbearbetning är ej tillfredsställande. Det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet för att öka lönsamheten är genomfört och får full effekt från 2002. Vidare leder uppdelningen av produktområdet i två enheter - Pullmax och Ursviken - till högre effektivitet och tydligare kundfokus. Ytterligare kostnadsreduceringar förbereds och orderingången framöver avgör om dessa behöver sättas in", säger Björn Kumlin. Fullständig delårsrapport för perioden januari - september 2001 publiceras på www.kmt.se För ytterligare information kontakta: Björn Kumlin, VD och koncernchef Karolin Machine Tool AB Tel: 0910-594 211 50 / 070-587 26 60 eller via e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verktygsindustrin inom segmenten Rörbockning, Plåtbearbetning och Precisionsslipning. KMT noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 3 april 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00540/bit0001.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar