Bokslutskommuniké 2000

Resultatförbättring väntas efter omställningsår Efter fem år med oavbruten resultattillväxt minskade KMTs vinst med 20 procent under 2000. Bakom resultatutvecklingen döljer sig kostnadskrävande insatser i samband med lanseringar av produktprogram samt en dämpad efterfrågan på viktiga marknader. KMT avger idag bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000. Orderingången ökade med 29 procent och uppgick under året till 1 296 Mkr (1 001). Vid periodens slut uppgick orderstocken till 523 Mkr (381), en ökning med 37 procent jämfört med fjolåret. Dessutom har produktmixen utvecklats gynnsamt. Orderstocken bestod till 89 procent av egna produkter jämfört med 81 procent föregående år. Under året förvärvades LMT, vilket medför att produktområde Precisionsslipning nu har två verksamheter som kännetecknas av globalt teknikledarskap inom nischer med god potential. Produktområdet svarar, räknat på helårsbasis, för knappt 50 procent av koncernens omsättning. "De nya högteknologiska produktprogrammen inom samtliga produktområden ger en större kundnytta och har fått ett positivt mottagande på marknaden. Inom Plåtbearbetning har dock omställningen till produktion av de nya produkterna inte gått som planerat. Trots att vi arbetat i motvind under året har vi följt vårt långsiktiga handlingsprogram. Sammantaget bedömer vi att resultatet för innevarande år kommer att förbättras jämfört med 2000", säger Björn Kumlin VD och koncernchef i KMT. Fullständig bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 publiceras på www.kmt.se För ytterligare information kontakta: Björn Kumlin, VD Karolin Machine Tool AB Tel: 0910-71 10 30 / 070-587 26 60 eller via e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verktygsindustrin inom segmenten Precisionsslipning, Plåtbearbetning och Rörformning. KMT noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 3 april 1998. Bokslutskommuniké 2000 · Resultatet före skatt uppgick till 81 Mkr (102), inklusive jämförelsestörande poster om netto + 10 Mkr (0) · Vinst per aktie 11,63 kr (14,16) · Omsättningen ökade med 25 procent till 1 254 Mkr (1 001) · Orderingången ökade med 29 procent till 1 296 Mkr (1 001) · Utdelningen föreslås till 3,50 kr (4,25) per aktie · Förvärv av Lidköping Machine Tools, LMT, stärker produktområde Precisionsslipning · Prognos för 2001: Resultat före skatt förbättras något jämfört med år 2000 rensat för jämförelsestörande poster (71) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00800/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00800/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar