Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 - Orderingången minskade med 14 procent beroende på en fortsatt svag marknad - Resultatet före skatt uppgick till -29 Mkr (51), vilket är i linje med lagd prognos - Kassaflödet uppgick till 75 Mkr - Kostnader för personalanpassningar om 15 Mkr har belastat fjärde kvartalets rörelseresultat - Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie (3,50) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar