Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 621 Mkr (489) - en ökning med 27 procent. Exklusive KMT Waterjet Systems minskade nettoomsättningen med 4 procent - Resultat före skatt förbättrades från -19 Mkr till +17 Mkr. Efter skatt förbättrades resultatet från -21 Mkr till +6 Mkr - Resultat per aktie 0,62 kr (-4,25) - Orderingången uppgick till 756 Mkr (439) - en ökning med 72 procent. Exklusive KMT Waterjet Systems ökade orderingången med 36 procent - KMT förvärvade resterande 51 procent i KMT Cutting Systems AB (tidigare ABB KMT Waterjet Systems AB) och tillträdde verksamheten 30 juni. Vid frågor kontakta Lars Bergström, VD Karolin Machine Tool AB, telefon 08-594 211 50 eller 070-240 52 35 eller via e-post: lars.bergstrom@kmt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20880/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar