Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 * Nettoomsättningen uppgick till 676 Mkr (743) - en minskning med 9 procent * Resultat efter skatt -29 Mkr (-17) * Vinst per aktie -5,81 kr (-3,51) * Orderingången uppgick till 629 Mkr (771) - en minskning med 19 procent * Orderstocken uppgick till 334 Mkr (424)- en minskning med 21 procent Förvärvet av Waterjet genomfört. Verksamheten konsolideras från och med 1 oktober KOMMANDE INFORMATION Bokslutskommuniké 2003 februari 2004 För ytterligare information besök www.kmt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar