Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 ·Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 37 Mkr (43). Minskningen hänför sig främst till produktområde Plåtbearbetning. ·Resultatet före skatt minskade till 24 Mkr (52), inklusive jämförelse-störande poster om -4 Mkr (15). ·Nettoomsättningen ökade 11% till 949 Mkr (855). Orderingången uppgick till 942 Mkr (942). ·Resultatet före skatt för helåret kommer att bli lägre jämfört med år 2000 rensat för jämförelsestörande poster (71), d v s prognosen är oförändrad. ·UVA lanserar ny produktlinje Nomyline med ytterligare förhöjd precision och prestanda. VDs kommentar Koncernens utveckling var fortsatt svag. Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, minskade till 37 Mkr (43) för niomånadersperioden. Resultatet före skatt minskade till 24 Mkr (52). I förändringen ingår engångsintäkter från föregående år för SPP och engångskostnader i år för avyttringen av Nymek, tillsammans en förändring på 19 Mkr. Resultatminskningen beror på fortsatt svag utveckling inom Plåt-bearbetning och Rörformning. I båda fallen beroende på låg orderingång, fakturering och prispress. Koncernens orderingång minskade i tredje kvartalet till följd av den försämrade investeringskonjunkturen förstärkt av terroristattacken i USA i september. Den goda orderstocken i Precisionsslipning möjliggjorde såväl en god fakturering som fortsatt god resultatutveckling inom Precisionsslipnings båda enheter, UVA och LMT. För att vända utvecklingen i Plåtbearbetning och Rörformning genomförs de åtgärder som framgick av halvårsrapporten och kan sammanfattas enligt följande: Plåtbearbetning renodlas och delas i två enheter, Ursviken och Pullmax, med varsitt fokus. Den nya strukturen träder i kraft vid kommande årsskifte. Ursviken fokuserar på sin kärnkompetens som är medelstora och stora kantpressar i "high end"-segmentet med direktförsäljning till kunder i Europa, USA och Kina. Ursviken "avlastas" samtidigt att serva de egna säljbolagen med standardkantpressar i volymsegmentet. Dessa kommer efter årsskiftet från Bystronic i enlighet med Letter of Intent om utökat och förlängt samarbete. Pullmax, med bas i produktområdets lönsamma säljbolag i Skandinavien, Storbritannien och Irland, befäster och utvecklar marknadspositionen inom marknadens volymsegment tunnplåt, med det egen-utvecklade produktprogrammet. Pullmax möjligheter förstärks genom att det nuvarande Bystronic- samarbetet avseende laserskärmaskiner utökas med kantpressar. Dessutom, i både Plåtbearbetning och Rörformning, är priserna/marginalerna höjda samtidigt som omkostnadsnivån minskas med 45 Mkr, drygt 20 procent. Åtgärderna har börjat få genomslag och får full effekt från årsskiftet. På EMO-mässan i Hannover ställde både UVA, LMT och Herber ut sina maskiner. UVA visade för första gången sin nya produktlinje Nomyline och LMT sin unika kombislipmaskin. Stort intresse från kunder och konkurrenter visades. Nomyline möjliggör med sin nya teknik inkluderande UVATRONIC III styrsystem ytterligare högre precision och prestanda dvs ökad kundnytta. Framtidsutsikter Det kärva och osäkra marknadsläget bedöms bestå. Precisionsslipnings orderstock är fortsatt god medan Plåtbearbetning och Rörformning i nuvarande marknadsläge inte hinner ta ifatt de första nio månadernas förluster. Den närmaste tidens orderingångstakt avgör om de hittills genomförda kostnadssänkningarna är tillräckliga. Ytterligare åtgärder förbereds. Resultatet före skatt kommer att bli lägre jämfört med år 2000 rensat för jämförelsestörande poster (71), d v s prognosen är oförändrad. Upplands Väsby den 15 november 2001 Björn Kumlin Verkställande direktör och koncernchef Säsongsvariationer KMTs produkter är investeringsvaror. Normalt sett är såväl orderingång, fakturering som resultat bättre under andra och fjärde kvartalet jämfört med första och tredje kvartalet. KOMMANDE INFORMATION Bokslutskommuniké 2001 14 februari 2002 Delårsrapport tre månader 24 april 2002 Delårsrapport sex månader 14 augusti 2002 Delårsrapport nio månader 14 november 2002 Vid frågor kontakta Björn Kumlin, VD Karolin Machine Tool AB, telefon 08- 594 211 50 eller 070-587 26 60 eller via e-post: bjorn.kumlin@kmt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00570/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar