Förlängt och utökat samarbete med Bystronic

Förlängt och utökat samarbete med Bystronic Som tidigare meddelats har KMT tecknat en avsiktsförklaring ("Letter of Intent") avseende utökat samarbete med Bystronic och detta har nu lett fram till ett avtal som innehåller såväl en förlängning som en utökning av samarbetet. Det utökade samarbetet ger positiva effekter för KMTs verksamheter inom produktområdet Plåtbearbetning och möjliggör en renodling och fokusering av verksamheten. Plåtbearbetning delas från årsskiftet upp i två enheter - Pullmax respektive Ursviken. Samarbetet mellan Pullmax och Bystronic utökas såväl produktmässigt som geografiskt. Pullmax kan nu erbjuda ett enhetligt koncept i hela Skandinavien, d v s även i Danmark och Norge, samt i Storbritannien och Irland för tunn- och mediumplåtsbearbetning. Vidare har överenskommits att Bystronic skall medverka vid marknadsföringen av Pullmax egenutvecklade produktprogram på nya marknader. För Ursviken ger det utökade samarbetet möjligheter att helt fokusera på medelstora och stora kundanpassade kantpressar med direktförsäljning till kunder i Europa, USA och Kina. För ytterligare information kontakta: Björn Kumlin, VD och koncernchef Karolin Machine Tool AB Tel: 08-594 211 50 / 070-587 26 60 eller via e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se Torwald Olsson, VD för Pullmax Ursviken Tel: 031-338 39 82 / 070-338 39 91 eller via e-mail: torwald.olsson@pullmax.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01120/bit0001.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar