KMT genomför omstruktureringsprogram inom Lidköping Machine Tools

KMT genomför omstruktureringsprogram inom Lidköping Machine Tools * KMT har idag offentliggjort ett program för att omstrukturera och koncentrera verksamheten inom det nyligen förvärvade Lidköping Machine Tools. * Programmet beräknas ge positiva resultateffekter redan från nästa år och full effekt inom 2-3 år. * Som en del av programmet har cirka 75 personer varslats om uppsägning. * Rolf Hermansson ny VD för LMT. * Tidigare lämnad prognos gällande LMT-förvärvet kvarstår: För tiden maj-december år 2000 bedöms LMT tillföra en omsättning om drygt 200 Mkr. Samtidigt påverkas KMT-koncernens vinst per aktie marginellt under motsvarande period. Från 2001 bedöms LMT börja bidra till KMTs vinst per aktie och på två-tre års sikt kan vinsten öka med 3,50-4,00 kr per aktie till följd av förvärvet. KMT har som strategi att vara produktledare i utvalda segment för produktionsmaskiner och systemlösningar till kunder med högsta krav på precision och prestanda inom produktområdena Precisionsslipning, Plåtbearbetning och Rörformning. Koncernen har en världsledande ställning vad gäller utrustningar för precisionsslipning av detaljer till bränsleinsprutningssystem genom dotterbolaget UVA International AB. Genom förvärvet av LMT blir KMT världsledande inom ytterligare ett globalt marknadssegment, utrustningar för precisionsslipning av rullningslager. Sedan tillträdet av LMT den 2 maj 2000 har KMT avsatt resurser för att snabbt fokusera LMTs verksamhet i syfte att höja produktivitet och lönsamhet. Ett handlingsprogram för enheten är nu utarbetat och presenterat. Programmet innebär bland annat att: - Produktprogrammet huvudsakligen ska koncentreras mot rullningslagerindustrins behov - Den starka positionen inom centerless-slipning ska utvecklas ytterligare - Marknadsbearbetningen ska koncentreras till lönsamma sektorer - Produktivitet och omsättning per anställd ska höjas Som ett led i programmet har en ny verkställande direktör, Rolf Hermansson, tillträtt. Hermansson har lång erfarenhet inom verktygsmaskinbranschen och av omstruktureringar av företag. Bland annat har han genomfört ett omfattande åtgärdsprogram på Herber Industrier mellan åren 1992-1996. Vidare har cirka 75 medarbetare varslats om uppsägning. Programmet för att fokusera LMTs verksamhet och höja dess lönsamhet beräknas ge effekt från och med år 2001 och ge full effekt inom 2-3 år. KMT har för avsikt att reservera kostnaderna för det nu framlagda åtgärdsprogrammet. En redovisning av kostnaderna för åtgärdsprogrammet kommer att lämnas i delårsapporten för perioden januari-juni 2000. "Vi har arbetat intensivt för att snabbt lägga fram ett rationaliseringssprogram med syfte att koncentrera verksamheten inom LMT till lönsamma och utvecklingsbara områden. Dessutom har en rad möjliga synergier identifierats inom produktområdet Precisionsslipning. Min bedömning är att LMT kommer att uppvisa en god utveckling efter genomfört rationaliseringsprogram och redan 2001 tillföra koncernen positiva resultateffekter", säger KMTs VD och koncernchef Björn Kumlin. För ytterligare information kontakta: Björn Kumlin, VD Karolin Machine Tool AB Tel: 0910-71 10 30 / 070-587 26 60 eller via e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se För ytterligare information se också www.kmt.se och www.lidkoping.com. Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verkstadsindustrin inom segmenten Rörformning, Plåtbearbetning och Precisionsslipning. KMT är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar