KMT renodlar och förstärker på ledningsnivå

KMT renodlar och förstärker på ledningsnivå KMT-gruppen har hög tillväxttakt med fördubblad omsättning de senaste fem åren. Mot bakgrund av detta genomförs renodling och förstärkning av KMTs ledning. Torwald Olsson blev 1 januari VD och chef för Pullmax Ursviken-gruppen, KMTs Produktområde Plåtbearbetning. Han ersätter KMTs VD och koncern-chef Björn Kumlin som nu helt kommer att ägna sig åt att leda och utveckla koncernen. Torwald Olsson avancerar därmed från sin tjänst som divisionschef för Pullmax Ursviken, Pullmax-Divisionen i Göteborg. Kenneth Berglund, tidigare vice VD för Pullmax Ursviken-gruppen, blir teknisk direktör för KMT med ansvar för utvecklings- och inköpssamordnings-frågor inom koncernen. I samband med förändringarna flyttas huvudkontoret för Pullmax Ursviken- gruppen från Skellefteå till Göteborg. Ingen personal berörs av organisations-förändringen. "Vi får nu mer tid för att utveckla koncernens företag och att göra kompletterande förvärv", kommenterar koncernchef Björn Kumlin. För ytterligare information kontakta: Björn Kumlin, koncernchef, Karolin Machine Tool AB Tel: 0910-71 10 30 / 070-587 26 60 e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar