Kommentar från styrelsen* i Karolin Machine Tool AB (publ) med anledning av Nordstjernans budpliktsbud

Kommentar från styrelsen* i Karolin Machine Tool AB (publ) med anledning av Nordstjernans budpliktsbud Nordstjernan AB har idag lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Karolin Machine Tool AB (publ) att sälja samtliga aktier för kontant 51 kr per aktie. Budet är lämnat i enlighet med Näringslivets Börskommittés bestämmelser om budplikt och i enlighet med Aktiemarknadsnämndens beslut. Nordstjernan AB har meddelat att ett prospekt som beskriver erbjudandet kommer att distribueras till Karolin Machine Tool ABs aktieägare omkring den 21 januari 2004. Anmälningsperioden beräknas löpa från den 22 januari till den 12 februari 2004. Karolin Machine Tool ABs styrelsen avser att återkomma med ett uttalande om sin uppfattning om erbjudandet inom skälig tid före anmälningsperioden. Styrelsen vill också göra alla uppmärksamma på att budkursen 51 kr per aktie understiger gårdagens slutkurs om 60 kr. Nordstjernans ABs pressmeddelande finns tillgängligt på www.nordstjernan.se Stockholm den 17 december 2003 Karolin Machine Tool AB Styrelsen För frågor kontakta: Mats Andersson, styrelseledamot i Karolin Machine Tool AB Tel: 0709 517228 *Styrelseordförande i Karolin Machine Tool AB (publ) Tomas Billing, tillika VD i Nordstjernan AB, har ej deltagit i handläggningen av frågor rörande detta erbjudande, inklusive detta pressmeddelande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar