Beslut om nedsättning inte registrerat

Bolagsstämmans beslut om nedsättningen av bolagets aktiekapital och överföring av dessa medel till bolagets fria egna kapital har inte registrerats av Stockholms Tingsrätt inom fyra månader från beslutet.

Det innebär att nedsättning av aktiekapitalet från 49.867.815 kronor till 9.973.563 genom nedsättning av aktiens nominella belopp från 5 till 1 krona inte kan genomföras. Den ändring av bolagsordningen som förutsätter att aktiekapitalet nedsättes förfaller också. Styrelsen avser att ställa förslaget på nytt vid ordinarie bolagsstämma 2005. För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar