Betech Data/Heathcomm distribuerar Know IT:s säkerhetstjänst

Betech Data/Heathcomm distribuerar Know IT:s säkerhetstjänst Betech Data/Heathcomm har tecknat ett avtal med Know IT för distribution av penetrationstester. Testerna är utvecklade av Know IT och innebär att säkerheten i kundens informationssystem testas och utvärderas genom realistiska intrångsförsök. Testarbetet utförs till stor del från Know IT:s tekniklab, dels med hjälp av automatiserade testverktyg och dels genom manuella metoder. - Know IT har utvecklat en strukturerad metod för att utvärdera risker och säkerhetsnivån i informationssystemen. Metoden bygger på realistiska penetrationstester där kvalitet och riskhantering säkerställs genom en strukturerad metod, som vi i samarbete med Know IT nu kan erbjuda våra kunder, säger Mikael Wretman vd för Betech Data/Heathcomm. Möjligheten till distansarbete blir allt vanligare och tillgången till hackningsverktyg ökar. Detta försvårar möjligheterna för organisationer och företag att göra en korrekt riskbedömning. Know IT:s penetrationstester ger ett omfattande beslutsunderlag och omfattar såväl test av Internetsäkerheten, som intrångstester via modem, intern säkerhet, social engineering och fysiskt intrång. - Betydelsen av tillfredsställande informationssäkerhet blir alltmer uppenbar. Antalet rapporter om dataintrång ökar i takt med att systemen öppnas upp, företag bygger WAN, intranet och extranet. Säkerheten kommer att bli en allt viktigare fråga. Samarbetet med Betech innebär att vi snabbare kan nå ut med våra säkerhetskompetens, säger Kjell Paulsson, ansvarig för Know IT:s Informationssäkerhetsgrupp. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Förataget startades 1990 och idag är vi 550 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige samt två i Finland. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se Presskontakt: Patrik Syrén, Informationsdirektör Know IT, 08-587 68 000 eller 070-328 08 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar