Databas på nätet ska höja säkerheten vid transporter av farligt gods

Databas på nätet ska höja säkerheten vid transporter av farligt gods IT/Internet-företaget Know IT har tillsammans med transportföretaget Farligt Gods Center utvecklat en Internetbaserad databas med information om regler vid transport av farligt gods. Lösningen, som syftar till att höja säkerheten kring transporter av farligt gods, premiärvisas på den pågående Farligt Gods-mässan i Göteborg. Transporter av farligt gods är ett högaktuellt ämne, inte minst på grund av de nyligen inträffade gasololyckorna i Oslo och Borlänge. Varje ämne som klassas som farligt har ett så kallat UN-nummer, som är en internationell standard utgiven av FN. Räddningsverket är administratör av standarden och det tillhörande regelverket i Sverige. Det är avsändaren av det farliga godset som ansvarar för att det är korrekt märkt och emballerat. Hittills har företag som ska transportera farligt gods varit hänvisade till att söka information i regelverket, vilket varit tidsödande. Dessutom har det varit svårt att få tag på rådgivare i säkerhetsfrågor om behov av information funnits efter kontorstid. Med den nya databasen, som innehåller information från de fyra internationella regelverken kring transporter (ADR, RID, DGR och IMDG) kan handläggaren med en enkel sökning på UN-numret snabbt få information om de krav som gäller för den aktuella transporten - dygnet runt. Beroende på transportslag - väg, flyg, järnväg eller båt - plockar databasen fram information om hur det farliga godset ska förpackas, märkas, etiketteras samt vilken dokumentation som krävs. Användaren får även information om vad som gäller vid samtransporter, tömda emballage m m. - Att använda IT och Internet för att förbättra säkerheten inom transportbranschen är något helt nytt. Förutom säkerhetsaspekten innebär den här lösningen två viktiga fördelar för kunden: tillgänglighet - informationen finns tillgänglig dygnet runt via en Internetansluten dator, och enkelhet - nu finns all aktuell information över gällande bestämmelser samlad på ett enda ställe, säger Bengt Hansson, tekniskt ansvarig för lösningen på Accson Interactive, det bolag inom Know IT-gruppen som utvecklat tjänsten. Den nya tjänsten, som går under namnet FGC-GIB (Farligt Gods Center Global Information data Base), riktar sig främst till personer inom företag som arbetar med transporter, men även företagens så kallade säkerhetsrådgivare förväntas ha stor nytta av databasen. Den tekniska lösningen består av en SQL-databas på en Internet-server. Tillgång till databasen får kunden genom att teckna ett abonnemang hos Farligt Gods Center. Databasen finns idag på svenska, en engelsk version lanseras inom kort. Databasen demonstreras på Farligt Gods mässan i Göteborg 23-25 maj, monter A 01:02. För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Hansson, tekniskt ansvarig, Accson Interactive AB, Tel: 070-561 16 53 Know IT är ett IT/Internetföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden (Embedded Systems, Enterprise Resource Management, Infrastructure och Systems Development). Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 600 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar