Erik Åsbrink lämnar ordförandeposten i Know IT

Erik Åsbrink lämnar ordförandeposten i Know IT Erik Åsbrink gör följande uttalande: "Jag har beslutat mig för att med omedelbar verkan lämna mitt uppdrag som styrelseordförande i Know IT. Sedan några månader är Traction huvudägare i Know IT. Jag är positiv till att stora ägare i företag utövar en aktiv ägarroll. Jag har emellertid insett att det finns fundamentala skillnader mellan Traction och mig ifråga om människosyn och värderingar om hur ett företag och dess medarbetare skall behandlas. Det gäller även rollfördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning. Mot denna bakgrund finner jag det inte möjligt att fortsätta som styrelseordförande i Know IT. Under min tid som ordförande har det skett stora och positiva förändringar i Know IT. Ett vildvuxet företag har slimmats, kostnader har skurits ned och sidoverksamheter har avyttrats. Härigenom har en god grund lagts för framtida lönsamhet och expansion. Det har varit ett privilegium att få delta i denna process. Know IT är ett kvalificerat kunskapsföretag med skickliga och hängivna medarbetare, som förtjänar respekt för sin professionalism och integritet. Jag önskar Know IT och dess medarbetare all lycka till i framtiden!" Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Erik Åsbrink, 070-586 53 99 eller Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar