Förvärv av test- och kvalitetssäkring från Forum SQL

Förvärv av test- och kvalitetssäkring från Forum SQL Know IT stärker sitt erbjudande inom test- och kvalitetssäkring genom att från Forum SQL förvärva affärsområdet TestTeam med tio medarbetare. Forum SQL är en av de ledande leverantörerna i Sverige inom test- och kvalitetssäkring med bl.a egna testmetoder. Bland kunderna återfinns RFV Data, SHB och Bankgirot. Köpeskillingen uppgår till ca fyra miljoner kronor. Marknaden för systemtester har vuxit kraftigt de senaste åren i takt med kundernas ökade medvetande om hur kostnadsbesparande ett fungerande IT- system är. Förvärvet stärker Know IT:s erbjudande inom test- och kvalitetssäkring som inriktar sig på att öka effektiviteten och säkerheten i kundernas system genom tillförlitlighetstester, funktionstester och prestandatester. - Forum SQL:s test och kvalitetskompetens passar mycket bra in i vårt erbjudande till marknaden. Vi har redan idag verksamhet inom test- och kvalitetssäkring och förvärvet innebär en fortsatt satsning och expansion inom segmentet. Vi kompletterar och stärker vårt totala erbjudande, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT. - Att få bli en del av Know IT känns mycket spännande. Vi har en samstämmighet i våra inriktningar och kompletterar varandra. Vi har erfarenhet från samarbete i tidigare och pågående kundprojekt så det känns som en naturlig utveckling, säger Carl-Johan Nordh, säljansvarig för Forum SQL TestTeam. Forum SQL:s medarbetare övergår omedelbart till Know IT, varav fem är placerade i Sundsvall och fem i Stockholm. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på 12 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Anders Nilsson, koncernchef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT00200/wkr0001.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar