Know IT AB delårsrapport januari - september 2003

Know IT AB Delårsrapport januari - september 2003 Delårsperiod (januari - september) · Nettoomsättningen uppgick till 210,4 (243,3) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 8,9 (6,6) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (-3,2) MSEK · Resultat per aktie var 0,02 (-0,32) SEK Aktuell rapportperiod (juli - september) · Nettoomsättningen uppgick till 59,7 (66,5) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 1,9 (-0,2) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (6,8) MSEK Know IT AB Box 3383 103 68 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 72 Org. Nr: 55 63 91-0354 Faxnr: 08-700 66 10 Telefon: 08-700 66 00 Webb: www.knowit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031020BIT01000/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031020BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar