Know IT fokuserar och avyttrar Know IT Retail AB till RBS

Know IT fokuserar och avyttrar Know IT Retail AB till RBS Butiksdataföretaget RBS, Retail Business System AB, har förvärvat Know IT Retail AB från konsultföretaget Know IT AB. Affären är ett led i Know IT:s fokusering på konsulttjänster inom teknikdriven affärsutveckling. För RBS innebär förvärvet att företaget förstärker sin position som helhetsleverantör av IT-lösningar till den svenska detaljhandeln. Know IT AB erhåller 15 procent av aktiekapitalet i RBS. - Genom den förändringsprocess som detaljhandeln nu genomgår och de möjligheter ny teknik ger, ställs högre krav på oss som leverantör av IT- lösningar. Genom förvärvet av Know IT Retail förstärker vi vår roll som den svenska detaljhandelns helhetsleverantör av IT-lösningar, säger Bo Holmqvist, vd för RBS AB. - Som ett led i vår fokusering på vår kärnverksamhet och att söka partnersamarbeten ligger försäljningen av dotterbolaget Know IT Retail helt i linje med vår strategi, säger Ingrid Engström, vd för Know IT AB. Know IT Retail är inriktade på affärssystem för såväl butikskedjor med central och lokal styrning som för grosshandel med butiker. Företaget har också stark kompetens inom AS/400 och NT, såväl system- som teknikmässigt. Avyttringen medför ingen omedelbar resultateffekt men kommer framöver att ge en viss resultatförbättring då det avyttrade bolaget hittills redovisat förlust. Retail Business System AB (RBS) som har sitt huvudkontor i Norrtälje, har sedan 1986 utvecklat och marknadsfört butiksdatalösningar för den svenska detaljhandeln. Mer än 1000 butiker inom såväl dagligvaruhandel som fackhandel i hela Sverige står på kundlistan i det ca 60 medarbetare stora företaget med en beräknad årsomsättning av 130 MSEK. För mer information besök vår webbplats www.rbs.se Know IT AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom IT och Internet. Sedan starten 1990 har företaget vuxit kraftigt och är idag 600 medarbetare med lokal representation på 16 orter i Sverige och Finland. Know IT:s kärnverksamhet är teknikdriven affärsutveckling med hjälp av spetskompetens inom IT och Internet. Know IT är noterat på Attract 40. För mer information besök www.knowit.se Presskontakt: Patrik Syrén, Informationsdirektör Know IT AB, 08-587 68 000 eller 070-328 08 28 Håkan Johansson, Marknadschef RBS AB, 0176-754 00 eller 070-627 15 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar