Know IT fokuserar ytterligare och avyttrar affärsområde ERM

Know IT fokuserar ytterligare och avyttrar affärsområde ERM Know IT AB (publ) har träffat ett avtal med den norska IT-konsultkoncernen Hands om överlåtelse av affärsområde ERM (Enterprise Resource Management). Försäljningen sker per den 1 november 2000 vilket innebär att ERM därefter inte ingår i Know IT:s resultat- och balansräkningar. Vederlaget uppgår till 45 MSEK som erläggs kontant, varav 27 MSEK utgör köpeskilling för aktierna. Försäljningen innebär vidare en realisationsförlust på ca 15 MSEK. Som en följd av den genomförda affären reduceras Know IT:s balanserade goodwill med ca 37 MSEK och uppgår därefter till 146 MSEK. Avyttringen kommer endast att ha en marginell påverkan på Know IT:s resultat då verksamheten under det senaste året redovisat ett resultat nära noll. Omsättningsmässigt innebär försäljningen ett bortfall av ca 130 MSEK. Know IT:s affärsområde ERM, (Enterprise Resource Management), har tillsammans 130 medarbetare på fyra orter i Sverige och på två orter i Finland. ERM erbjuder i första hand lösningar baserade på affärssystemen Jeeves och Axapta. Affärsområde ERM motsvarar ca 20 procent av Know IT:s omsättning. Hands levererar affärskritiska IT-system och tillhörande konsulttjänster. Förutom egenutvecklade ekonomi- och verksamhetsstyrningssystem säljer Hands system från etablerade leverantörer, som NavisionDamgaard. I Hands tjänsteportfölj ingår rådgivning, utveckling, projektledning och implementering. Hands, som är noterat på Oslo Börs, har ca 500 medarbetare i Norge, Danmark och Sverige. - Affären är bra för både Know IT och ERM. Det här innebär att Know IT fortsätter att fokusera på systemutveckling i tekniskt komplexa miljöer och med stor användbarhet. Hands kommer efter förvärvet av ERM att bli en av marknadens största aktörer och ERM får på så sätt bättre förutsättningar att utvecklas, säger Ingrid Engström, koncernchef för Know IT. I en kommentar säger Einar Broch, koncernchef för Hands ASA: - Hands har som mål att ta del i den konsolidering som äger rum på den skandinaviska konsultmarknaden för affärssystem. Genom förvärvet av Know IT:s affärsområde ERM blir vi en av de ledande aktörerna i Sverige. ERM- bolagen har en mycket god kompetens som både kompletterar och förstärker Hands i Sverige. Vi är övertygade om att vi skapar ett spännande konsultföretag till glädje för våra kunder och anställda i Sverige. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har koncernen präglats av lönsam tillväxt. Idag är vi 420 medarbetare och finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se För mer information kontakta: Ingrid Engström, vd Know IT AB (publ), tel: 08-587 68 200 eller 08-587 68 000 Claes Silfverstolpe, ekonomidirektör Know IT AB (publ), tel: 08-587 68 200 eller 0708-26 25 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar