Know IT:s koncernchef Ingrid Engström slutar

Know IT:s koncernchef Ingrid Engström slutar - Anders Nilsson tillträder som ny koncernchef den 1 juni 2003 Know IT:s verkställande direktör Ingrid Engström har meddelat Know IT:s styrelse att hon slutar som koncernchef för Know IT. Hon tillträder en post på Eniro där hon kommer att ingå i koncernledningen med ansvar för HR/organisationsutveckling och IT. Anders Nilsson har utsetts till ny koncernchef för Know IT. Ingrid Engström kvarstår som koncernchef fram till den 1 juni då Anders Nilsson tillträder. Anders Nilsson som utsetts till koncernchef har en gedigen bakgrund inom IT-konsultverksamhet. Han är född 1951 och civilingenjör från KTH. Han är verksam i IT-konsultbranschen sedan 1975 och sedan 1993 vd för Candeo Nordkonsult, ett bolag som förvärvades av Know IT 1998. - Vi beklagar starkt att Ingrid Engström slutar. Know IT har under Ingrids ledning genomgått en omfattande förändringsprocess och resultatet är ett bolag med tydligt affärsfokus, hög kvalitet på tjänster och en väl fungerande organisation. Det känns bra att Anders finns i organisationen. Han har en mycket gedigen bakgrund inom IT- konsultbranschen och har visat stor förmåga att skapa resultat i de bolag han har haft ansvar för, säger Mats Olsson, styrelseordförande i Know IT. Ingrid Engström som tillträdde posten som vd och koncernchef den 1 maj 2000. - Jag har under min tid på Know IT haft glädjen att jobba med mycket kompetenta och engagerade medarbetare och vet att bolaget har goda möjligheter i framtiden, även om IT-konsultmarknaden är fortsatt tuff. Eniro befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Jag ser fram emot att få utveckla goda ledare och delta i det strategiska arbete och de IT- frågor som följer av att Eniro jobbar i allt fler nya mediekanaler och i ett flertal länder, säger Ingrid Engström. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30 eller Mats Olsson, styrelseordförande i Know IT AB (publ), 070-512 20 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030409BIT01390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030409BIT01390/wkr0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar