Know IT utökar sina tjänsteleveranser till Riksförsäkringsverket (RFV)

Know IT utökar sina tjänsteleveranser till Riksförsäkringsverket (RFV) Know IT:s dotterbolag i Sundsvall, Candeo Nordkonsult, har erhållit beställning av utvecklingsarbeten, som bland annat har att göra med nya pensionssystemet. Uppdraget omfattar 36000 konsulttimmar att leveras under 2001. Delar av uppdraget kommer att genomföras från Know IT-dottern Candeos kontor i Luleå, vilket påskyndar en lokal rekrytering av ytterligare ca tio medarbetare. Sedan tidigare är tolv personer verksamma i Luleå. RFV utvecklar under de närmaste åren nya IT-system. Utvecklingen är komponentbaserad och flerskiktad i en ny arkitektur med användning av nya moderna utvecklingshjälpmedel. - Vi satsar stenhårt på att ständigt förbättra vårt tjänsteutbud mot våra viktigaste uppdragsgivare. Våra kunder skall alltid få rätt konsult till varje uppdrag och på samma sätt skall våra konsulter alltid få rätt uppdrag för deras kompetens och intresse, säger Olle Hahr, Candeo:s ansvarige för affärerna med RFV. Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som fokuserar på spetsteknik för digitala affärer. Med teknisk spetskompetens erbjuder vi våra uppdragsgivare affärsnytta och konkurrenskraft. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har koncernen präglats av lönsam tillväxt. Idag är vi 550 medarbetare och finns representerade på tiotal orter i Sverige samt två i Finland. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.knowit.se Presskontakt: Patrik Syrén, Informationsdirektör, Know IT, 08-587 68 000 eller 070-328 08 28 eller Olle Hahr, Marknadschef, Candeo Nordkonsult AB, 060-16 16 80 eller 070-567 61 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar